Ugodni Krediti - LUMEN finančna hiša d.o.o.
 
 
 
 
 
 


GRADNJA IN FINANCE

  Krediti in leasingi po vaši meri

  Želite graditi, obnavljati, se odločate za nakup ali gradnjo poslovnih prostorov, kupujete avtomobil,...

BREZPLAČNO POKLIČITE:

080 30 17

IN ZA VAS BOMO PRIPRAVILI INDIVIDUALNO PONUDBO!

 
 
 
 

GRADNJA IN FINANCE

Krediti
Gradnja in bivanje
Gradbeni leasingi in leasingi opreme
Leasingi avtomobilov
Gradbene storitve in razvoj projektov

Izdelajte si svoj osebni izračun kredita

Vodič za nakup hiše
Vodič pri nakupu gradbene parcele
Vodič za pridobitev gradbenega dovoljenja
Vodič za nakup stanovanja
Izračun stroškov gradnje
Kontrolni seznam za iskanje stanovanja
Nakup zemljišča
Stanjuete kot najemnik
Nasveti za stanovanje in opremo
Nasveti glede overitve pogodb
Opozorilo – pojasnilo

KREDITI

Brez uspešnih podjetij in sposobnih ljudi z jasnimi cilji
ni sodobne razvite države.

Tudi naše poslovanje je na visoki profesionalni ravni, ažurno, predvsem pa podprto z razumevanjem za posebnosti vašega delovanja in vaših načrtov.

Zavedamo se, da je dobro partnerstvo potrebno graditi.

Kreditno poslovanje

Podjetjem in fizičnim osebam svetujemo pri različnih oblikah kratkoročnih in dolgoročnih kreditov od 5 do 15 let.

Za fizične osebe so krediti od 5 do 30 let namenjeni predvsem za adaptacijo, gradnjo, dogradnjo, za nakup starih in novih stanovanj, nakupe gradbenih parcel, izplačilo dednih deležev ali deležev po razvezi.

Kratkoročni krediti

Predvsem so namenjeni za pravne osebe za financiranje tekočega poslovanja z rokom vračila do enega leta. Še posebej bi vas radi opozorili na kredite pod ugodnejšimi pogoji.

Ti so:

 • krediti na podlagi vezanega depozita pri banki,
 • krediti s poroštvom Republike Slovenije,
 • krediti za pripravo izvoza blaga in storitev in za izvoz na osnovi refinanciranja slovenske izvozne družbe (SID),
 • krediti za uvoznike.

Obrestna mera za kredite je določena z veljavnimi obrestnimi merami posamezne banke. Odvisna je od ročnosti kredita, bonitete pravne osebe, vrste zavarovanja in vašega poslovanja. Obrestna mera za kredite na podlagi vezanega depozita pri banki se oblikuje kot seštevek obrestne mere depozita in določenega pribitka, ki je odvisen od razmerja med depozitom in kreditom.

Dolgoročni krediti

Pri financiranju projektov sodelujemo z dolgoročnimi krediti z rokom vračila do 15 let. Dolgoročni krediti so namenjeni predvsem financiranju novih poslovnih procesov, posodobitvi in razširitvi obstoječega poslovanja oziroma vlaganju v trajna obratna sredstva...

Odkup terjatev

Odkup terjatev omogočamo v višini odkupljene terjatve z upoštevanjem diskonta glede na boniteto terjatve.

Dodatna ponudba za mala podjetja

Malim podjetjem in samostojnim podjetnikom ponujamo poleg vseh naštetih oblik kreditiranja in garancij še kredite pod ugodnejšimi pogoji.

Ti so:

 • krediti na osnovi sodelovanja s posameznimi občinami oziroma občinskim skladi (pogoji kreditiranja so odvisni od dogovora z občino oziroma skladom),
 • krediti na osnovi razpisov Sklada Republike Slovenije za razvoj malega gospodarstva,
 • gotovinski krediti, zavarovani s hipoteko.

Zavarovanje kreditov

Kredite lahko zavarujete z eno od naslednjih oblik zavarovanja:

 • s hipoteko (zastava nepremičnine)
 • z depozitom pri banki,
 • z zavarovanjem pri zavarovalnici,
 • s poroštvom,
 • z vrednostnimi papirji, ki kotirajo na borzi, državnimi vrednostnimi papirji in vrednostnimi papirji centralne banke.

 

 


LUMEN finančna hiša d.o.o. - Vse pravice pridržane.
Pravno sporočilo