Ugodni Krediti - LUMEN finančna hiša d.o.o.
 
 
 
 
 
 


ČLANKI IN BANERJI

Euribor bo višji

STANOVANJSKA POSOJILA

pa krepko dražja

 
 
 
 

BANNERJI

ČLANKI

EURIBOR bo višji, stanovanjska posojila pa krepko dražja

  • Vir: Finance 34/2010
  • Avtor: Janez Tomažič
  • Datum: 19.2.2010

Naj kupim stanovanje zdaj ali počakam? Kako se bodo gibale obrestne mere za posojila?

Pribitki na EURIBOR za stanovanjska posojila so visoki, tudi tri odstotne točke. Banka Fortis napoveduje, da se bo trimesečni EURIBOR z 0,6 odstotka maja zvišal na 0,8 odstotka, v prihodnjih 12 mesecih pa bo zrasel na 1,8 odstotka. Kombinacija z visokim pribitkom bi lahko bila smrtonosna.

Zanimalo nas je, kdo je na boljšem. Tisti, ki je leta 2008 deloma s posojilom kupil stanovanje, pribitek na EURIBOR (to je medbančna referenčna obrestna mera, po kateri so prvovrstne banke v monetarni uniji pripravljene dati depozit drugi prvovrstni banki) je bil ugoden, ali tisti, ki je počakal na upad cen stanovanj in se zadolžil zdaj, ko so pribitki višji. Črno-belega odgovora ni, zlasti ko govorimo o nepremičnini, ki jo potrebujemo za življenje. Naredili smo dva hipotetična, precej poenostavljena izračuna za nakup nepremičnine s posojilom.

Draga nepremičnina, poceni posojilo

V drugi polovici leta 2008 je bil EURIBOR zgodovinsko visoko na 5,4 odstotka, banke so posojila odobrile z nizkim pribitkom. Pribitek je sicer stvar pogajanj med banko in posojilojemalcem, mi smo predvidevali, da so bili v povprečju 1,5 odstotka. V 20 letih bo tisti, ki je najel 200 tisoč evrov posojila v konjunkturi (ob predpostavki, da bo povprečni EURIBOR 2,5 odstotka), plačal skupaj okrog 290 tisoč evrov, od tega bo 90 tisoč obresti. Mesečna anuiteta pa je približno 1.200 evrov.

Cenejša nepremičnina, drago posojilo

Leto in pol po začetku krize je trimesečni EURIBOR strmoglavil na 0,6 odstotka, banke pa so zaradi recesije močno navile pribitke. Predpostavili smo, da je treba na EURIBOR dodati tri odstotne točke. Ker so se nepremičnine precej pocenile, je mogoče primerljivo stanovanje kupiti za manj denarja. Koliko manj, je stvar pogajanj med prodajalcem.

Predvidevali smo, da je prihranek 15-odstoten, torej bi zdaj za primerljivo stanovanje plačali 170 tisoč evrov. Spet smo predvidevali, da bo povprečni EURIBOR v prihodnjih 20 letih 2,5 odstotka, pribitek pa tri točke. V 20 letih bo tisti, ki je posojilo najel, plačal 280 tisoč evrov, od tega bo plačal več kot 110 tisoč evrov obresti. Dodati je treba, da bo ta posojilojemalec plačeval visok pribitek vseh 20 let, razen če posojila v prihodnosti ne bo refinanciral.

Ali je primera sploh mogoče primerjati?

Tisti, ki je kupil nepremičnino, v kateri bo živel, pred letom in pol, je posojilo delno že odplačal in je precej na boljšem, kot tisti, ki bo posojilo šele začel plačevati. Seveda si vsak lahko pri banki izpogaja svoje, boljše pogoje od tistih, po katerih smo računali. Če pa potegnemo črto, vidimo, da bo čez 20 let nekoliko na boljšem tisti, ki gre v nakup pod pogoji, ki veljajo zdaj. Še enkrat poudarjamo, da gre za hipotetični primer ob navedenih predpostavkah.

Kje spremljati obrestne mere?

Gibanje obrestnih mer lahko spremljate v rubriki obrestni komentar, zadnja primerjava posojil je dosegljiva v članku Obrestni komentar: Banke znižale obresti za depozite.

Dobro je vedeti

Na kaj moram paziti, ko se odločim za najetje posojila?

  • Posojilo za nakup stanovanja najamemo le, če smo prepričani, da bomo službo oziroma stabilen vir prihodkov imeli tudi dolgoročno.
  • Posojila bodo v prihodnjih letih zaradi višjega EURIBOR precej dražja.
  • Obrestne mere so zaradi nizkega EURIBOR varljivo nizke, če se EURIBOR zviša za 2,5 točke, anuiteto zviša za četrtino.
  • Ali bodo cene nepremičnin še upadale, naj presodi kupec. Če verjame v to in se mu z nakupom ne mudi, se mu splača počakati.

Za dogovor o morebitnem sodelovanju nas pokličite na telefonsko številko 030/601-611.

 

 


LUMEN finančna hiša d.o.o. - Vse pravice pridržane.
Pravno sporočilo